Besvär

Rytmstörningar

För dem som lider av hjärtrytmstörningar, beror symtomen lyckligtvis ofta på låsningar mellan bröskotor. Om symtomen inte försvinner senast efter tredje behandlingen, finns det skäl att göra en grundlig hjärtundersökning.